Virocid desinfeksjon næringsmiddel industri

 
Enhet kn
Produktnr. VIRO20

Virocid er et av de nyeste desinfeksjonsmidlene med en konsentrert og unik sammensetning av: Glutaraldehyd, 2 kvartære ammoniumforbindelser, isopropanol, furuolje, tensider og pH-stabilisator. Dette gir et produkt med bred mikrobiell effekt.
Anvendelsesområde

Tester utført ved Veterinærinstituttet i Oslo og Trondheim viser at alle bakterier ble drept ved konsentrasjon 0,25 %, ved så lav temperatur som + 4°C, en effekt som er ganske unik ved så lav temperatur.
Virocid er internasjonalt testet i: USA, Belgia Tyskland, Frankrike, England, Norge, China, Canada mfl.
Virocid er anvendelig som flatedesinfeksjon, baddesinfeksjon, varm- og kaldtåkedesinfeksjon.

Virocid er godkjent av Legemiddelverket til bruk ved sykdom i havbruk.
Virocid er anbefalt desinfeksjonsmiddel mot svineinfluensa, fugleinfluensa mfl. både i Norge og i mange andre land.
Virocid gir ingen korrosjon og kan tørke ved anbefalt konsentrasjon.
Virocid anbefales som desinfeksjon i husdyrerom, på redskap, på biler, båter og utstyr.

Virocid er godkjent av fiskeridirektoratet til bruk i fiskeslakterier.
Til bruk på brønnbåter, fiskebåter, servicebåter, mærer, nøter osv.
Velegnet til fiskestang og sneller, da det er skånsomt mot metall/kulelager m.m. i sneller og utstyr .
Brukskonsentrasjon ved overflatedesinfeksjon:
Ved temperatur over 15ºC og både virus bakteriefjerning bruk 0,5 til 1%, og 15 minutters innvirkningstid.
Ved desinfisering mot virus ved temperatur +4 til +10°C bruk 1,5 %.
Til overflatedesinfeksjon bruk 0,1 – 0,4 l bruksferdig oppløsning per m² areal ut ifra hvor sugende overflatene er.
Til varm- eller kald tåkedesinfeksjon bruk 1liter VIROCID per 1000 m³ rom.

http://www.virocid.com/

Leveres i kanner a` 20 ltr

Link til mattilsynet Godkjente desinfeksjonsmidler i akvakultur : https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/desinfeksjon/godkjente_desinfeksjonsmidler_i_akvakultur.802

Andre som kjøpte Virocid desinfeksjon næringsmiddel industri kjøpte også

316670
52124
7508181